Analyse og verdivurdering

UNIONs analyseavdeling overvåker eiendomsmarkedet og utarbeider analyser, prognoser og rapporter for ulike segmenter og områder. Rådgivning, analyser og verdivurderinger knyttet til enkelteiendommer inngår også i produktspekteret. UNION har et omfattende sett av databaser som dekker transaksjoner, avkastning og leiepriser fordelt på ulike byer og segmenter.

Analyseavdelingen bistår øvrige avdelinger i UNION med å løse oppdrag innen transaksjonsrådgivning, utleie og kapitalforvaltning. Vi deler gjerne vår innsikt og vurderinger med våre kunder, og tilbyr blant annet:

Markedsvurderinger og -analyser:

  • Statistikk og nøkkeltalliStock_000018751008Large
  • Trender og prognoser

Analyser knyttet til enkelteiendommer eller porteføljer:

  • Verdivurderinger
  • Leieprisvurderinger
  • Rådgivning

Faste rapporter og utsendelser:

  • M2 Markedsrapport
  • UNION Bankundersøkelse
  • UNION Ukesnytt

 Ønsker du å abonnere på en av våre faste rapporter eller UNION Ukesnytt, send en e-post til post@union.no.

Analyse og verdivurdering