Asset management

UNIONs Asset Management team forvalter totalt 630 000 m² på vegne av UNION Eiendomskapital.

Våre fokusområder:

  • Aktiv forvaltning av eiendomsmassen for å opprettholde og skape verdier for investor
  • Fornøyde leietakere er eiendommens viktigste verdi

Virksomhetsområdene omfatter:

  • Overordnet ansvar for drift av eiendomsporteføljen
  • Identifisere og gjennomføre utviklingsprosjekter, herunder restrukturering av leietakermassen, bruksendringer, rehabilitering og utbygging
  • Oppfølging av leietakere og leietakertilpasning

UNIONs Asset Management team består av fem kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring innen eiendomsforvaltning og utvikling. Teamet er UNION Eiendomskapital sitt verktøy for å realisere utviklingspotensialet og maksimere verdiene til de eiendommene selskapet forvalter.

Asset management