UNION Eiendomskapital

Bjørn Henningsen

Bjørn Henningsen

UNION Eiendomskapital Daglig leder UEK
Partner UNION Gruppen
x Telefon: 23 11 69 67
Mobil: 908 22 797
E-post: henningsen@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Bjørn Henningsen er daglig leder i UNION Eiendomskapital, som han var med å etablere i 2004. Han er partner i UNION Gruppen. Utover rollen som daglig leder er hans hovedfokusområder kjøp/salg av eiendom, finansiering samt skape verdier på eiendommene som UEK forvalter. Henningsen har 26 års erfaring fra eiendomsmarkedet i Norge, herav 13 års erfaring fra bank med hovedfokus på finansiering av næringseiendom, og deretter 12 års erfaring med eiendomsinvestering og eiendomsutvikling. Henningsen er siviløkonom fra Herriot-Watt University i Skottland.

Lars Even Moe

Lars Even Moe

UNION Eiendomskapital Partner UNION Gruppen
x Telefon: 23 11 69 68
Mobil: 982 18 792
E-post: moe@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Lars Even Moe er partner i UNION Gruppen med hovedansvar for UNIONs strukturerte eiendoms- produkter, herunder Storebrand Eiendomsfond og UNION Eiendomsinvest Norge AS. I tillegg er hans hovedfokus kjøp, finansiering og salg av eiendom. Moe var ansvarlig for etableringen av Norges første eiendomsfond for institusjonelle investorer hos Aberdeen Property Investors, før etableringen av UNION. Moe har 19 års erfaring med eiendomsinvesteringer, og er siviløkonom fra BI.

20130821NB-274

Jannecke Vinjum

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 44
Mobil: 975 79 304
E-post: vinjum@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Jannecke Vinjum jobber som konsernregnskapssjef i UNION Gruppen, hvor hun har ansvar for konsolidering og rapportering av Storebrand Eiendomsfond og UNION Gruppen. Hun har vært ansatt i konsernet siden 2009. Vinjum har mer enn 12 års erfaring fra revisjon, herav de siste 10 årene som ansatt i KPMG. Vinjum har også erfaring med forretningsførsel for private investorer og eiendomsselskaper. Vinjum er utdannet revisor fra Handelshøyskolen BI og har tatt høyere revisorstudiet ved NHH.

hakon-sundbye

Håkon Sundbye

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 45
Mobil: 924 88 988
E-post: sundbye@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Håkon Sundbye jobber med eiendomstransaksjoner med særlig fokus på utviklingseiendom, samt oppfølging av mandater og prosjekter. Han har jobbet i UNION Gruppen siden høsten 2006. Ved siden av erfaring fra forvaltning av eiendomskapital, har Sundbye bl.a. bistått i etableringen av UNION Corporate AS. Tidligere jobbet han i OBOS med investeringsanalyse, prosjektoppfølging og prosjektfinansiering. Sundbye er utdannet Msc Real Estate Investments fra CASS Business School i London.

Stine Sørgen, lite

Stine B. Sørgen

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 55
Mobil: 913 68 625
E-post: sorgen@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Stine B. Sørgen jobber i UNION Eiendomskapital med verdimaksimering av eiendommene i selskapets portefølje. Fokus er aktiv forvaltning og leietakerpleie, herunder restrukturering og reforhandling av leieavtaler, samt utvikling av den enkelte eiendom. Hun jobbet tidligere syv år som utleiemegler i UNION Norsk Næringsmegling, inntil hun begynte i UNION Eiendomskapital i september 2015. Sørgen er utdannet Eiendomsmegler MNEF fra Handelshøyskolen BI, og har 15 års erfaring fra boligmegling/eiendomsoppgjør, herunder 10 år som fagansvarlig i DnB Eiendom.

Are Duus Carlsen

Are Duus Carlsen

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 46
Mobil: 906 43 067
E-post: carlsen@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Are Duus Carlsen jobber i UNION Eiendomskapital med verdimaksimering av eiendommene i selskapets portefølje gjennom aktiv leietakerpleie, herunder restrukturering og reforhandling av leieavtaler, og eiendomsutvikling. Duus Carlsen har jobbet i selskapet siden 2009, og har 13 års erfaring som eiendomsbesitter, eiendomsutvikler og eiendomsforvalter med særskilt fokus på handelseiendommer. Han er utdannet industriell økonom fra Høgskolen i Agder og Norske Shipping Akademi.

Glenn Tore Stray

Glenn Tore Stray

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 48
Mobil: 950 42 233
E-post: stray@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Glenn Tore Stray jobber i UNION Eiendomskapital med verdimaksimering av eiendommene i selskapets portefølje. Hovedfokus er aktiv leietakerpleie, restrukturering og reforhandling av leieavtaler, identifisering av potensielle utviklingsscenarioer, og utvikling av eiendom. Stray har jobbet i selskapet siden 2007, og har ni års erfaring som eiendomsutvikler og -forvalter. Han har tidligere jobbet som næringsmegler i MeglerCompagniet AS i Oslo. Stray er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Anders Pedersen - lav

Anders Pedersen

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 90
Mobil: 930 13 761
E-post: pedersen@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Anders Pedersen jobber i UNION Eiendomskapital og vil fungere som daglig leder for UNION Core Real Estate Fund. Pedersen har ti års bakgrunn fra Norwegian Hull Club, hovedsakelig som investeringsdirektør. Rollen som investeringsdirektør innbefattet forvaltning av eiendomsportefølje, samt flere styreverv i eiendomsselskaper/-fond. Pedersen har også bakgrunn fra EY som revisor/konsulent og er utdannet siviløkonom fra NHH.

20130821NB-216

Torgeir Røstberg

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 43
Mobil: 982 06 859
E-post: rostberg@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Torgeir Røstberg jobber som controller i UNION Eiendomskapital, hvor han har vært ansatt siden 2006. Hovedoppgaver er økonomisk forvaltning og rapportering av Storebrand Eiendomsfond og enkeltstående sydikater. Røstberg har tidligere erfaring med revisjon fra Ernst & Young AS. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Bodø.

20140528NB-123_1

Katrine Duns

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 41
Mobil: 922 49 960
E-post: duns@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Katrine Duns jobber med forvaltning av UNION Eiendomskapitals eiendomssyndikater. Hovedoppgaver er eiendomsforvaltning, oppfølging og rapportering til selskapenes investorer. Katrine Duns ble ansatt i UNION Eiendomskapital i begynnelsen av 2006. Hun har tidligere erfaring som eiendomsforvalter hos Basale Gruppen AS. Katrine Duns er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

20130821NB-261

Kristin Madsen

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 26
Mobil: 909 81 815
E-post: madsen@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Kristin Madsen jobber med forvaltning av UNION Eiendomskapitals eiendomssyndikater og eiendomsselskaper. Hovedoppgaver er kontraktsforvaltning, oppfølging av leietakere og eiendomsforvaltning, samt controllerfunksjon for eksterne forvaltere. Hun har tidligere jobbet i eiendomsselskapet Coronado AS, og kommer fra stillingen som teamleder for kontraktsforvaltning i ForvaltningsCompagniet AS. Madsen har til sammen 16 års erfaring innen kontrakts- og eiendomsforvaltning.

20130821NB-204

Marius Alfredsen

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 64
Mobil: 905 20 610
E-post: alfredsen@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Marius Alfredsen har ansvar for konsolidering og rapportering av eiendomsfondet UNION Eiendomsinvest Norge ASA og enkeltstående eiendomssyndikater. Alfredsen har mer enn ni års erfaring fra revisjon hos Deloitte, samt fra egen praksis. Han har også erfaring med forretningsførsel for ulike selskapsstrukturer innenfor finans og eiendom. Alfredsen er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole.

Hege Rebård - lav

Hege Rebård

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 29
Mobil: 986 39 707
E-post: rebard@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Hege Rebård jobber som regnskapsansvarlig i UNION Eiendomskapital og har ansvaret for alle regnskapene for syndikater og investorer som ligger under UNION Investorservice. Hun ble ansatt i UNION Eiendomskapital AS i August 2014. Rebård har ca 20 års regnskapserfaring innen eiendomsselskaper, private investorer og shipping. Hun har jobbet 17 år i Torvald Klaveness Gruppen og kommer fra stillingen som regnskapssjef i Storebrand Eiendom AS. Hege er utdannet ved distriktshøyskolen i Bø i Telemark (revisjonsstudiet) og har regnskapsførerautorisasjon fra Finanstilsynet.

johan-hamre-ny-lav

Johan Hamre

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 37
Mobil: 400 77 650
E-post: hamre@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Johan Hamre jobber i UNION med finansiell og strategisk rådgivning, M&A og eiendomstransaksjoner. Hamre har jobbet i UNION siden 2007, først som junioranalytiker, deretter i UNION Corporate og UNION Eiendomskapital. Hamre har studert økonomi, administrasjon og finans ved Handelshøyskolen BI, samt Real Estate Finance ved University of Amsterdam.

Agneta Gilland, stor

Agneta Gilland

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 94
Mobil: 916 20 754
E-post: gilland@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Agneta Gilland jobber som regnskapsmedarbeider i UNION Eiendomskapital med ansvar for daglig oppfølging av syndikatene, oppfølging av inngående fakturaer, mva rapportering, balanse- og bank avstemminger med mer. Gilland har tidligere jobbet hos Rezidor som regnskapsmedarbeider for Radisson hoteller i ni år, og deretter som regnskapskonsulent hos NorSun AS i syv år. Gilland er utdannet tremøbelkonservator i Firenze, Italia.

Haakon Flinder- lite

Haakon Kvalheim Flinder

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 33
Mobil: 454 59 906
E-post: flinder@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Haakon Flinder jobber i UNION med finansiell og strategisk rådgivning, M&A og eiendomstransaksjoner. Flinder ble ansatt i 2015. Han har tidligere jobbet for ABG Sundal Collier mens han tok sin bachelor. Flinder har BSc i økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI, samt MSc i Business Finance ved Queen Mary University of London.

Pål Kumle- lavoppløselig

Pål Kumle

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 36
Mobil: 986 83 877
E-post: kumle@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Pål Kumle jobber i UNION med finansiell og strategisk rådgivning, M&A og eiendomstransaksjoner. Kumle ble ansatt i 2015 og jobber i UNION Eiendomskapital. Han har tidligere jobbet fire år i BDO Transaksjonsrådgivning med Due Diligence, verdivurdering og annen transaksjonsstøtte. Kumle har master med hovedprofil i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Henrik Eide Arnesen- lavoppløselig

Henrik Eide Arnesen

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 49
Mobil: 930 21 686
E-post: arnesen@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Henrik Eide Arnesen jobber i UNION Eiendomskapital med finansiell og strategisk rådgivning, M&A og eiendomstransaksjoner. Arnesen ble ansatt i 2015. Han har tidligere jobbet to år i EY Assurance med fokus på regulerte virksomheter. Arnesen har master med hovedprofil i finans og strategi fra Copenhagen Business School (CBS).

are-dalskau

Are Dalskau

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 00
Mobil: 988 20 567
E-post: dalskau@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Are Dalskau jobber som controller i UNION Eiendomskapital, med ansvar for Frost Retail Properties AS. Dalskau ble ansatt i UNION Eiendomskapital i April 2017. Dalskau har 17 år med erfaring som controller og forretningsførsel, de siste 14 årene i ICA Eiendom Norge AS og ICA Norge AS. Dalskau er utdannet som bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI.

 

ylva-lav

Ylva Göransson

UNION Eiendomskapital
x Telefon: 23 11 69 00
Mobil: 930 24 082
E-post: goransson@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Ylva Göransson jobber som Group Controller i UNION Eiendomskapital, med ansvar for Frost Retail Properties AS. Göransson ble ansatt i UNION Eiendomskapital i April 2017. Göransson har 14 år med erfaring fra Eiendomsbransjen. Ylva har de siste 14 årene arbeidet som Controller og CFO i ICA Eiendom Norge AS.  Hun har også arbeidet som konsulent i Accenture AS. Göransson har en master i Økonomi og Administrasjon fra Lunds Universitet i Sverige og Simon Fraser University i Vancouver, Canada.