Elkjøp skal flytte til nytt hovedkontor i Nydalen

Det nye hovedkontoret til Elkjøp blir på 7 000 m², og er preget av spennende arkitektur med inspirerende og fleksible løsninger. Det 13 000 m² store bygget ligger på Spikerverkstomten i Nydalsveien 18, der hvor smelteovnene til det gamle Christiania Spigerverk i sin tid lå. Grunnarbeidet er ferdig, og bygget blir innflyttingsklart i 2017. Elkjøp flytter da hovedkontoret sitt fra Lørenskog. UNION Norsk Næringsmegling samarbeider med Avantor om utleie av nybyggene på Spikerverket. Det står 6 000 m² ledig i dette spennende nybygget, som med sine mange innredningsmuligheter kan optimaliseres for leietakers virksomhet. Avantor har valgt bærekraftige løsninger og materialer, levering av miljøvennlig energi fra Nydalen Energi, og har som mål at nybygget skal BREEAM NOR klassifiseres.Christiania Spigerverk interiør

Spikerverkstomten er under utvikling og første del er ferdig utbygd med ett næringsbygg og to boligbygg. Næringsbygget i Nydalsveien 12 huser i dag hovedkontoret til Egmont Norge samt Metronet. Alle leilighetene i boligbyggene er solgt. Utbyggingen består av til sammen tre næringsbygg, fem lavblokker for bolig, to torg og et parkområde. Nydalsveien 24 blir på 7800 m², og vil være tilgjengelig for leietaker høsten 2017. Området vil bære preg av både urbane og landlige kvaliteter. Dette blir et levende, fremtidsrettet og spennende nabolag å jobbe og leve i.

Ta kontakt for mer informasjon: 23 11 69 00