Equity Sales

Equity Sales er en avdeling i UNION Eiendomskapital som henter kapital til eiendomssyndikater, med primær fokus på langsiktige og sikre kontantstrømmer. Videre bistår vi med innhenting av egenkapital til eiendomsfond og eiendomsselskaper. Equity Sales plasserer også garantikonsortier, obligasjoner og konvertible obligasjoner.

Våre primærområder er Norge og Sverige. De ansatte i Equity Sales har 12-15 års erfaring fra finansmarkedet, samt bred erfaring innen omfattende eiendomstransaksjoner.

Equity Sales