Kjøp og salg

UNION Norsk Næringsmegling har 32 års erfaring med salgsrådgivning innen næringseiendom, og er en av Norges ledende næringsmeglingsforetak. Hovedvirksomheten er transaksjoner med enkelteiendommer eller porteføljer av tradisjonelle kontor- og lagereiendommer, handel, utviklingseiendommer (næring og bolig), hoteller og tomter. Vi gjennomfører salgs- og verdivurderingsoppdrag i hovedstadsområdet, Norges største byer og landet forøvrig.

Selskapets transaksjonsteam består av fem høyt kvalifiserte medarbeidere med bred erfaring. På grunnlag av tung faglig kompetanse, høy etisk standard, forretningsmessig oppfinnsomhet og uavhengig tenkning, jobber vi for å gjennomføre ryddige og vellykkede eiendomstransaksjoner for våre kunder.

UNION Norsk Næringsmegling har et stort nettverk og gode relasjoner til aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet. Gjennom grundig forarbeid, tett oppfølging og synliggjøring av verdier, jobber vi for å hente inn det høyeste budet.

Brutto omsetning kjøp og salg siden 2002: NOK 90 mrd

Kjøp og salg