Partnere

Bjørn Henningsen

Bjørn Henningsen

UNION Eiendomskapital Daglig leder UEK
Partner UNION Gruppen
x Telefon: 23 11 69 00
Mobil: 908 22 797
E-post: henningsen@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Bjørn Henningsen er partner i UNION Gruppen og styreleder i flere av UNIONS datterselskaper. Bjørn var med å etablere UNION Eiendomskapital i 2004. Bjørn arbeider i tillegg til sine administrative funksjoner hovedsakelig med forvaltning og eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond – UNION Real Estate Fund I og II. Bjørn har mange års erfaring fra markedet for næringseiendom i Norge, 12 år fra bankfinansiering av næringseiendom, og deretter 17 år fra eiendomsinvestering og -utvikling. Bjørn er siviløkonom fra Herriot-Watt University i Skottland.

Øystein Landvik

Øystein A. Landvik

UNION Gruppen CEO/Partner UNION Gruppen
x Telefon: 23 11 69 00
Mobil: 922 63 131
E-post: landvik@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Øystein A. Landvik er partner og daglig leder i UNION Gruppen og sitter i styret i flere av UNIONs datterselskaper. Øystein var med å etablere UNION Eiendomskapital i 2004. Øystein arbeider i tillegg til sine administrative funksjoner med forvaltning og eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond – UNION Real Estate Fund I og II. Øystein har mer enn 30 års erfaring fra eiendomsmarkedet, som partner eller eier av de selskapene han har arbeidet i. Øystein var med å etablere UNION Gruppen i 2002, og Norsk Nærings Megling AS (NNM) siden 1984. Øystein er utdannet statsautorisert eiendomsmegler CCIM.

Lars Even Moe

Lars Even Moe

UNION Eiendomskapital Partner UNION Gruppen
x Telefon: 23 11 69 00
Mobil: 982 18 792
E-post: moe@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Lars Even Moe er partner i UNION Gruppen, daglig leder av UNION Eiendomskapital og sitter i styret i flere av UNIONs datterselskaper. Lars Even var med å etablere UNION Eiendomskapital i 2004. Lars Even arbeider i tillegg til sine administrative funksjoner med forvaltning og eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond – UNION Real Estate Fund I og II. Lars Even har 21 års erfaring med investeringer i næringseiendom. Lars Even er siviløkonom fra BI.

20120110NB-002-lavoppløselig

Hroar Nilsen

UNION Corporate Partner UNION Gruppen
x Telefon: 23 11 69 00
Mobil: 901 46 650
E-post: nilsen@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Hroar Nilsen er leder i UNION Corporate og partner i UNION Gruppen. Nilsen har mange års erfaring innen salg og markedsføring fra ulike stillinger hos Rank Xerox og Nokia. Han har blant annet vært direktør i Christiania Markets, samt arbeidet til sammen ni år i First Securites som direktør i Corporate Finance. De siste syv årene har Nilsen vært partner og Head of Sales i Sector Asset Management.