Avvikling av Storebrand Privat Investor ASA

Les kvartalsrapporter og informasjon fra generalforsamling

Storebrand Eiendomsfond AS ble startet i 2005 med målsetting om å etablere en diversifisert portefølje med næringseiendommer i Norge. Storebrand Eiendomsfond AS er eiet av aksjonærer i Storebrand Privat Investor ASA og Storebrand Institusjonell Investor ASA

I perioden Q4 2005 til Q4 2007 ble det gjennomført 10 emisjoner og hentet inn totalt ca. NOK 2 300 millioner fra over 4 800 private og institusjonelle investorer. Storebrand Eiendomsfond AS er konseptutviklet og forvaltet av UNION Eiendomskapital AS.

Avvikling av Storebrand Privat Investor ASA

Fondet solgte i juni 2017 sin siste eiendom. Det ble på bakgrunn av dette innkalt til en ekstraordinær generalforsamling den 27. september 2017 hvor det ble besluttet å avvikle Storebrand Privat Investor ASA.

Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 11. desember 2017 hvor revidert oppgjør skal godkjennes. Det reviderte oppgjøret tilsier utdeling til aksjeeierne med 0,243 øre per aksje.  

På generalforsamlingen 11. mai 2017 ble estimert avkastning for aksjeeierne i fondet lagt frem. Oversikten viste et tap på mellom 6 og 43 prosent for de ulike aksjeierne, avhengig av investeringstidspunkt og om aksjene er kjøpt privat eller gjennom AS. Det endelige resultatet kan bli noe annerledes, som følge av sluttoppgjør, fradrag for tap, spart formuesskatt i eierperioden m.v.

Tilbakebetaling til aksjeeierne i Storebrand Privat Investor ASA i perioden 2007 – 2017

 • 2007 7,2 % (NOK 0,88 pr. aksje)
 • 2008 5,0 % (NOK 0,68 pr. aksje)
 • 2009 ingen tilbakebetaling pga. markedssituasjonen
 • 2010 ingen tilbakebetaling pga. markedssituasjonen
 • 2011 6,5 % (NOK 0,65 pr. aksje)
 • 2012 7,2 % (NOK 0,70 pr. aksje)
 • 2013 9,2 % (NOK 0,74 pr. aksje)
 • 2014 5,3 % (NOK 0,40 pr. aksje)
 • 2015 42 %  (NOK 3,15  pr. aksje)
 • 2016 21,4% (NOK 0,50 pr. aksje)
 • 2017 22,0 % (NOK 0,25 pr. aksje)
 • 2017 44,0 % (NOK 0,40 pr. aksje)
 • 2017 50,0 % (NOK 0,25 pr. aksje)
 • 2017 100,0 % (NOK 0,243 pr. aksje – deles ut etter ekstraordinær generalforsamling 11. desember 2017

For aksjeeiere som har vært i selskapet fra etableringen i 2005 er det utdelt samlet NOK 8,83 per aksje i Storebrand Privat Investor ASA.