Storebrand Eiendomsfond AS

http://www.union.no/wp-admin/edit.php?post_type=pageLes Kvartalsrapporter

Les Årsberetning

Les protokoll fra Generalforsamlingen 11.05.2017

Les presentasjon fra Generalforsamlingen 11.05.2017

Storebrand Eiendomsfond AS består av en diversifisert portefølje næringseiendommer i Norge. Fondet fokuserer på eiendommer med god beliggenhet, solide leietakere og god løpende avkastning. Fondets langsiktige målsetning er å levere stabil og god avkastning med moderat risiko.

I perioden Q4 2005 til Q4 2007 ble det gjennomført 10 emisjoner og hentet inn totalt ca. NOK 2 300 millioner fra over 4 800 private og institusjonelle investorer. Storebrand Eiendomsfond AS er konseptutviklet og forvaltet av UNION Eiendomskapital AS.

 

Utbytte fra Storebrand Privat Investor ASA:

Styret vedtok i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen 11. mai 2017 å utdele utbytte til aksjonærene med NOK 0,40 per aksje, som skattemessig er å anse som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital. Utbyttet er utbetalt til de som var aksjeeiere per 30. mai 2017.


Tall for Storebrand Eiendomfond per mai 2017

 • 1 eiendom
 • Sum areal ca. 28 384 m²
 • Årlige leieinntekter ca. NOK 27 millioner
 • Ligningsverdi per 31.12.2016 er NOK 0,00 for personlige aksjonærer og NOK 1,59 per aksje for selskapsaksjonærer

Årlig utbetalt utbytte

 • 2007 7,2 % (NOK 0,88 pr. aksje)
 • 2008 5,0 % (NOK 0,68 pr. aksje)
 • 2009 ikke utbetalt utbytte pga. markedssituasjonen
 • 2010 ikke utbetalt utbytte pga. markedssituasjonen
 • 2011 6,5 % (NOK 0,65 pr. aksje)
 • 2012 7,2 % (NOK 0,70 pr. aksje)
 • 2013 9,2 % (NOK 0,74 pr. aksje)
 • 2014 5,3 % (NOK 0,40 pr. aksje)
 • 2015 42 %  (NOK 3,15  pr. aksje)
 • 2016 21,4% (NOK 0,50 pr. aksje)
 • 2017 22,0 % (NOK 0,25 pr. aksje)

Storebrand Eiendomsfond AS – Porteføljen

Adresse Beliggenhet Segment Areal
Husnes Storsenter Husnes Handel 28 384