Storebrand Eiendomsfond AS

Les Kvartalsrapporter

Les Årsberetning

Les protokoll fra Generalforsamlingen 11.05.2017

Les presentasjon fra Generalforsamlingen 11.05.2017

 

Storebrand Eiendomsfond AS ble startet i 2005 med målsetting om å etablere en diversifisert portefølje med næringseiendommer i Norge.

I perioden Q4 2005 til Q4 2007 ble det gjennomført 10 emisjoner og hentet inn totalt ca. NOK 2 300 millioner fra over 4 800 private og institusjonelle investorer. Storebrand Eiendomsfond AS er konseptutviklet og forvaltet av UNION Eiendomskapital AS.

Ligningsverdi per 31.12.2016 er NOK 0,00 for personlige aksjonærer og NOK 1,59 per aksje for selskapsaksjonærer

Utbytte fra Storebrand Privat Investor ASA:

Styret vedtok i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen 11. mai 2017 å utdele utbytte til aksjonærene med NOK 0,40 per aksje, som skattemessig er å anse som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital. Utbyttet er utbetalt til de som var aksjeeiere per 30. mai 2017.

Salg av eiendom og avvikling av fondet

Fondet har i juni 2017 solgt sin siste eiendom. På bakgrunn av dette vil forvalter arbeide for at Fondet, herunder eierselskapene Storebrand Privat Investor ASA og Storebrand Institusjonell Investor ASA avvikles i løpet av år 2017.

VEK per aksje etter ovennevnte salg av Fondets siste eiendom er NOK 0,50 per aksje.

Informasjon knyttet til videre utdeling av utbytte og fremdrift mht. avvikling vil bli sendt ut til Fondets aksjonærer i månedsskifte august/september 2017.

Årlig utbetalt utbytte 2007 – 2017

 • 2007 7,2 % (NOK 0,88 pr. aksje)
 • 2008 5,0 % (NOK 0,68 pr. aksje)
 • 2009 ikke utbetalt utbytte pga. markedssituasjonen
 • 2010 ikke utbetalt utbytte pga. markedssituasjonen
 • 2011 6,5 % (NOK 0,65 pr. aksje)
 • 2012 7,2 % (NOK 0,70 pr. aksje)
 • 2013 9,2 % (NOK 0,74 pr. aksje)
 • 2014 5,3 % (NOK 0,40 pr. aksje)
 • 2015 42 %  (NOK 3,15  pr. aksje)
 • 2016 21,4% (NOK 0,50 pr. aksje)
 • 2017 22,0 % (NOK 0,25 pr. aksje)
 • 2017 44,0 % (NOK 0,40 pr. aksje)

 

Estimert avkastning for investorer i Storebrand Eiendomsfond AS / Storebrand Privat Investor ASA

På generalforsamlingen 11. mai 2017 ble estimert avkastning for investorer i fondet lagt frem. Oversikten viste et tap på mellom 4 og 43 prosent for de ulike investorene, avhengig av investeringstidspunkt og om aksjene er kjøpt privat eller gjennom AS. Det endelige resultatet kan bli noe annerledes, som følge av sluttoppgjør, skatteberegning m.v.