Storebrand Eiendomsfond AS kvartalsrapport Q3 2013

Storebrand Eiendomsfond AS leverer en avkastning på ca. 0,1 % i 3. kvartal 2013. I løpet av kvartalet ble Dyrskueveien 5, Raveien 269 og Landøyveien 2 realisert. Fondet har i tillegg solgt ytterligere fire eiendommer med overtakelse i 4. kvartal, og har til sammen solgt åtte eiendommer hittil i år. Akkumulert avkastning siden oppstart er 17,9 %.

Klikk her for rapport