Styret

Bjørn Henningsen

Bjørn Henningsen

Styreleder
x Telefon: 23 11 69 67
Mobil: 908 22 797
E-post: henningsen@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Bjørn Henningsen er daglig leder i UNION Eiendomskapital, som han var med å etablere i 2004. Han er partner i UNION Gruppen. Utover rollen som daglig leder er hans hovedfokusområder kjøp/salg av eiendom, finansiering samt skape verdier på eiendommene som UEK forvalter. Henningsen har 26 års erfaring fra eiendomsmarkedet i Norge, herav 13 års erfaring fra bank med hovedfokus på finansiering av næringseiendom, og deretter 12 års erfaring med eiendomsinvestering og eiendomsutvikling. Henningsen er siviløkonom fra Herriot-Watt University i Skottland.

Øystein Landvik

Øystein A. Landvik

Styremedlem
x Telefon: 23 11 69 11
Mobil: 922 63 131
E-post: landvik@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Øystein A. Landvik er administrerende direktør og partner i UNION Gruppen med tilhørende datterselskaper. Landvik har hovedfokus på utvikling av gruppens produkter og kunderelasjoner. Han har mer enn 30 års erfaring fra eiendomsmarkedet, som partner eller eier av de selskapene han har arbeidet i. Landvik var med å etablere UNION Gruppen i 2002, og med å bygge opp Norsk Nærings Megling AS (NNM) siden 1984. Landvik er utdannet statsautorisert eiendomsmegler CCIM.

Lars Even Moe

Lars Even Moe

Styremedlem
x Telefon: 23 11 69 68
Mobil: 982 18 792
E-post: moe@union.no
Last ned kontaktinformasjon

Lars Even Moe er partner i UNION Gruppen med hovedansvar for UNIONs strukturerte eiendoms- produkter, herunder Storebrand Eiendomsfond og UNION Eiendomsinvest Norge AS. I tillegg er hans hovedfokus kjøp, finansiering og salg av eiendom. Moe var ansvarlig for etableringen av Norges første eiendomsfond for institusjonelle investorer hos Aberdeen Property Investors, før etableringen av UNION. Moe har 19 års erfaring med eiendomsinvesteringer, og er siviløkonom fra BI.