UNION Corporate

UNION Corporate tilbyr tjenester innen finansiell og strategisk rådgivning. Selskapets hovedfokus er Eiendom.

Vi tilbyr bistand innen bl.a.

  • Fusjoner, fisjoner, oppkjøp (M&A)
  • Plassering av emisjoner og garantikonsortier
  • Tilrettelegging og kapitalinnhenting av fond og syndikater (Prosjektfinansiering)
  • Strukturerte kjøp og salg av virksomheter og virksomhetsområder
  • Råd vedrørende verdivurderinger, valg av strategi og finansiering

Vårt geografiske hovedfokus er Norge og Sverige. De ansatte i UNION Corporate har 10-15 års erfaring fra finansmarkedet og omfattende transaksjonserfaring innen eiendom.

UNION Corporate har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte definerte investeringstjenester.

 

UNION Corporate