UNION Eiendomsinvest Norge AS – Kvartalsrapport Q3 2013

UNION Eiendomsinvest Norge AS leverer en avkastning på 0,3 % i 3. kvartal 2013. Selskapet, som er deleier i 11 næringsbygg i Norges største byer, har levert en akkumulert avkastning på 45,4% siden oppstart i desember 2010. Verdien til eiendomsporteføljen er per 30.09.13 MNOK 612,7, og netto yield er 7,0 %.

Klikk her for rapport