UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS, kan vise til 78,1 % avkastning siden oppstart i desember 2010. Fondet er fullinvestert og er i en forvaltningsfase hvor forvalter har fokus på aktiv forvaltning og utvikling av eiendommene. Selskapet har 4 deleide eiendommer i porteføljen som ligger i Kristiansand, Stavanger og to eiendommer på Sola.

Selskapets avkastning for 4. kvartal 2017 er 1,7 %.
Netto yield på porteføljen er ca. 5,9 %.
Selskapet har per 30.09.2017 en eiendomsportefølje med verdi på ca. MNOK 2801 (Justert for eierandel)


Last ned UENs kvartalsrapport for Q4 2017

 

 

 

UNION Eiendomsinvest Norge AS