UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS, kan vise til 87,2% avkastning siden oppstart i desember 2010. Fondet er fullinvestert og er i en forvaltningsfase hvor forvalter har fokus på aktiv forvaltning og utvikling av eiendommene. Selskapet har 5 deleide eiendommer i porteføljen som ligger i Oslo, Kristiansand, Stavanger og to eiendommer på Sola.

Selskapets avkastning for 2. kvartal 2017 er 5,5%.
Netto yield på porteføljen er ca. 6,1%
Selskapet har per 30.03.2017 en eiendomsportefølje med verdi på ca. MNOK 377 (Justert for eierandel)


Last ned UENs kvartalsrapport for Q2 2017

 

 

 

UNION Eiendomsinvest Norge AS