UNION Eiendomskapital

UNION Eiendomskapital er en ledende og uavhengig forvalter av eiendomsinvesteringer i det norske næringseiendomsmarkedet. Selskapet ble etablert i 2004, og består i dag av 23 kompetente medarbeidere med lang erfaring innen eiendoms- og finansmarkedet. På vegne av investorer, forvalter UNION Eiendomskapital næringseiendom for ca. 11 milliarder kroner.

En ledende forvalter av næringseiendomsinvesteringer

Investeringsstrategi:

  • Næringseiendom av god kvalitet og moderat risikoprofil i Norges største byer
  • Kontor, handel/kjøpesenter, lager/logistikk/industri

UNION Eiendomskapital tar et helhetlig ansvar for investeringene, og fokuserer på å skape merverdier gjennom:

  • Allokering: Rett sammensetning av eiendomsporteføljen som gir best risikojusterte avkastning
  • Seleksjon: Fremforhandling av gode kjøp og salg av eiendommer
  • Eiendomsforvaltning: Effektiv forvaltning og utleie for å optimalisere avkastningen på eiendomsporteføljen

Vi tilbyr investeringsmuligheter i næringseiendom gjennom diversifiserte eiendomsfond og spesifikke syndikater. Vår investeringsportefølje passer til alle typer investorer som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i næringseiendomsmarkedet.

UNION Eiendomskapital