UNION Management

UNION Management skaper og synliggjør verdier for kunden, fra oppstart til eventuell avhending

UNION Management er en ledende teknisk forvalter av næringseiendom i det norske eiendomsmarkedet. Vi forvalter 630 000 m² næringseiendom med samlet markedsverdi NOK 11 milliarder.

Vi skaper og synliggjør verdier for kunden gjennom:

 • Nærhet og eierskap til oppdraget
 • Fornøyde leietagere
 • Vurdere og realisere utviklingsmuligheter
 • Volumfordeler: høy kvalitet til lave priser
 • Moderne webbaserte systemer gir god informasjon og kontroll for alle parter
 • Forutsigbarhet gjennom gode systemer og planlegging
 • Teknisk dokumentasjon for klargjøring av eiendommer for salg

UNION Management tar helhetlig ansvar for alle tekniske fagområder tilknyttet eiendommene:

 • Felleskostnader
 • Prosjektledelse
 • Rådgivning og teknisk due diligence
 • Teknisk forvaltning

Vårt mål er å være en aktiv samarbeidspartner fra eiendommen erverves til den eventuelt avhendes.

Selskapet, som ble etablert i 2010, har fire kompetente medarbeidere i Oslo med lang erfaring innen teknisk forvaltning av næringseiendom, og meget godt nettverk innen relaterte fagområder.

UNION Management startet i 2012 et avdelingskontor i Stavanger: UNION Management Vest AS, som består av to ansatte med lang erfaring innen prosjekt- og eiendomsforvaltning.

UNION Management Vest AS
Adr.:             Sølvberggata 22, 4006 Stavanger
Daglig leder:  Viggo Danielsen
Mobil:            919 19 144
E-post:          danielsen@union.no

Avdelingskontoret UNION Management Sør AS i Kristiansand ble etablert i 2014 sammen med Josef F. Schlezinger. Selskapet har en ansatt.

UNION Management Sør AS
Adr.: Markensgate 27, 3.etg., 4611 Kristiansand
Daglig leder: Josef F. Schlezinger
Mobil: 416 36 983
Mail: josef@union.no

UNION Management