UNIONs Bankundersøkelse

UNIONs Bankundersøkelse er en kvartalsvis undersøkelse hvor de syv største bankene innen utlån til næringseiendom i Norge besvarer spørsmål om deres utlånspolitikk for næringseiendom. Herunder risikovurderinger og utlånsvillighet, innlånskostnad, marginendringer, krav til egenkapital og sikkerhet, samt andre trender i markedet. UNION har gjennomført Bankundersøkelsen siden 2010, som den eneste aktøren i bransjen. Videorapportene nedenfor oppsummerer hovedtrekkene fra hver enkelt undersøkelse.

11.12.2017

UNIONs bankundersøkelse Q4 2017

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

18.09.2017
UNIONs Bankundersøkelse Q3 2017

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

15.08.2017
UNIONs Bankundersøkelse Q2 2017

Bankmarginen har utviklet seg flatt, men en mulig innstramming fra Finanstilsynet kan påvirke både kredittilgang og betingelser.

15.08.2017
UNIONs Bankundersøkelse Q1 2017

Bankmarginen fortsetter opp, men økningen er beskjeden. Samlet lånekostnad er nå et drøyt prosentpoeng høyere enn for to år siden. Hva sier bankene om utviklingen fremover?

07.12.2016
UNIONs Bankundersøkelse Q4 2016

Bankmarginen utvikler seg flatt, men renteøkningen gir høyere samlet lånekostnad. Hva sier bankene om utviklingen fremover? UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.