UNIONs Bankundersøkelse

UNIONs Bankundersøkelse er en kvartalsvis undersøkelse hvor de syv største bankene innen utlån til næringseiendom i Norge besvarer spørsmål om deres utlånspolitikk for næringseiendom. Herunder risikovurderinger og utlånsvillighet, innlånskostnad, marginendringer, krav til egenkapital og sikkerhet, samt andre trender i markedet. UNION har gjennomført Bankundersøkelsen siden 2010, som den eneste aktøren i bransjen. Videorapportene nedenfor oppsummerer hovedtrekkene fra hver enkelt undersøkelse.

07.12.2016

UNIONs Bankundersøkelse Q4 2016

Bankmarginen utvikler seg flatt, men renteøkningen gir høyere samlet lånekostnad. Hva sier bankene om utviklingen fremover?  UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

26.09.2016
UNIONs Bankundersøkelse Q3 2016

Bankmarginen har fortsatt opp, men viser tegn til å toppe ut. Hva sier bankene om utlånsviljen fremover? UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Hør deres svar og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.        

19.05.2016
UNIONs Bankundersøkelse Q2 2016

Bankmarginen har fortsatt å øke, men det finnes lyspunkter i markedet. Reduserte innlånskostnader for bankene er blant disse. UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Hør deres svar og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

25.02.2016
Bankundersøkelsen Q1 2016

Trenden med økende bankmarginer fortsetter, men samlet finansieringskostnad holder seg likevel på et attraktivt nivå. Bankene har strammet inn på utlånspraksisen og krever en høyere andel egenkapital enn tidligere. Hva sier bankene om egen utlånsappetitt fremover?

20.10.2015
Bankundersøkelsen Q4 2015

Finansieringsmarkedet for næringseiendom er nå vesentlig strammere og bankmarginene har økt. Samtidig holder samlet finansieringskostnad seg på et attraktivt nivå. Hva er årsaken til at marginene øker, og hvilke segmenter og aktører er mest utsatt? UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Hør deres svar og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.