Utbytte på NOK 0,32 per aksje i Storebrand Privat Investor ASA

Det ble vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling 30. oktober 2013, at styret kunne beslutte utdeling av utbytte basert på godkjent årsregnskap på inntil NOK 1,0 per aksje jf. Aksjelovens § 8-2. Styret besluttet utdeling på NOK 0,32 per aksje som overføres aksjonærenes vps-konto 02.12.2013.

Dersom man har spørsmål knyttet til kontonummer beløpet er overført til, eller man har byttet kontonummer, ta kontakt med VPS-kontofører som kan sjekke dette: Storebrand tlf. 22 31 50 50

Ved andre spørsmål, vennligst kontakt deres rådgiver.

Les mer