En komplett tjenesteleverandør innen rådgivningstjenester og kapitalforvaltning for eiendomsaktører

UNION og MSCIs Vårseminar 8. mars 2018

Program og påmelding

UNIONs Bankundersøkelse Q4 2017

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Julehilsen 2017

Vi takker for samarbeidet i 2017 og gleder oss til å skape verdier sammen med våre kunder og samarbeidspartnere i det nye året. Årets julegave går til SOS Barnebyer.

Riktig god jul og godt nytt år fra alle oss i UNION!

Frisk leieprisvekst, men laber etterspørsel

Det er frisk vekst i kontorleieprisene i Oslo for øyeblikket. Siste 12 måneder har prisene økt med rundt 10 prosent. Veksten i etterspørselen etter kontorareal er imidlertid ingenting å rope hurra for.

Analytiker Robert Nystad har skrevet artikkelen som er publisert i siste utgave av Kapital.

Les hele artikkelen her

UNIONs Markedsrapport M2 Høst 2017

Transaksjonsmarkedet koker og markedsbalansen i leiemarkedet strammes til.

Hvor skal leiepriser og yieldnivå fremover? Hvilke områder blir vinnerne?
 
Hør hovedtrekk fra UNIONs markedsrapport M2 ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Les M2 digital her

UNION Eiendomsinvest Norge

UNION Eiendomsinvest Norge AS leverer en avkastning på -4,9 % i 3. kvartal 2017. Akkumulert avkastning siden oppstart er 78,1 % (Inkludert utbytte). Selskapet er deleier i 4 næringsbygg, med en samlet verdi på ca. MNOK 2801 (Justert for eierandel). Netto yield på porteføljen er ca. 5,9 % ved utgangen av 3. kvartal.

Les kvartalsrapport Q3 2017

Abonnér på markedsrapporten M2


Motta bransjens eneste digitale markeds­rapport. Enkel navigering og klikkbart Oslo-kart gjør at du raskt finner informasjonen du søker. På pc, nettbrett eller mobil.

Les mer

Frithjof Foss tiltrer som daglig leder i UNION Norsk Næringsmegling

Etter en tid som konstituert daglig leder tiltrer nå Frithjof Foss (50) som daglig leder i Union Norsk Næringsmegling AS. Foss har vært i selskapet siden 2010 og har totalt 17 års erfaring fra Eiendomsbransjen, bla. fra Pareto Eiendom AS og Hôegh Eiendom. I tillegg har han 10 års erfaring fra shippingbransjen som megler/befrakter. Foss er utdannet Handelsøkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

I ledergruppen har Foss med seg Erlend Aagesen og Preben Klausen. Alexander Gundersen er videre tatt opp som partner.

Fire eiendommer i Haukås Næringspark har blitt solgt til et syndikat tilrettelagt av UNION Corporate

Transaksjonen består av fire eiendommer i et attraktivt handelsområdet ved Åsane med et samlet bygningsareal på 11 062 kvm. Blant leietakerne er Circle K Norge AS, Kverneland Bil Bergen AS og Brammer AS.

UNIONs Bankundersøkelse Q3 2017

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Mer spekulasjon i kontormarkedet

«I Norge bygger vi ikke på spekulasjon» er en kjent frase i det norske kontormarkedet, men i det siste har mange eiendomsutviklere valgt å trosse denne uskrevne regelen.

Les hele artikkelen som ble publisert i Kapital nr. 14 her

UNIONs Bankundersøkelse Q2 2017

Bankmarginen har utviklet seg flatt, men en mulig innstramming fra Finanstilsynet kan påvirke både kredittilgang og betingelser.

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Lavere, men attraktiv forventet avkastning

Avkastningen i eiendomsmarkedet har vært høy de to siste årene. Vårt markedssyn innebærer at forventet avkastning blir betydelig lavere fremover, men nivået vil fortsatt være attraktivt sammenlignet med hva man kan forvente å oppnå i aksjer og obligasjoner.

Les hele artikkelen som ble publisert i den siste utgaven av Kapital her

UNIONs Markedsrapport M2 Vår 2017

Hva betyr økte renter for prisutviklingen fremover? Hvordan påvirker nybygging og boligkonvertering leieprisene? Hvilke områder blir vinnerne?

Hør hovedtrekk fra UNIONs markedsrapport M2 ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Les M2 digital her

UNIONs Bankundersøkelse Q1 2017

Bankmarginen fortsetter opp, men økningen er beskjeden. Samlet lånekostnad er nå et drøyt prosentpoeng høyere enn for to år siden. Hva sier bankene om utviklingen fremover?

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

UNIONs Bankundersøkelse Q4 2016

Bankmarginen utvikler seg flatt, men renteøkningen gir høyere samlet lånekostnad. Hva sier bankene om utviklingen fremover? 

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

UNIONs Markedsrapport M2 Høst 2016

Er vi på vei mot gårdeiers marked? Hva vil da skje med leieprisene?
Hvordan påvirkes normaleiendom av rekordlav prime yield og bedring i finansieringsmarkedet?

Hør hovedtrekk fra UNIONs markedsrapport M2 Høst, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.


Les M2 digital her

UNIONs Bankundersøkelse Q3 2016

Bankmarginen har fortsatt opp, men viser tegn til å toppe ut. Hva sier bankene om utlånsviljen fremover?

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Hør deres svar og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

Er leietakerne opptatt av miljø?

Miljø har blitt en viktig faktor i kontorleiemarkedet, i hvert fall hvis vi bedømmer ut fra miljøsertifiseringen av nybyggene i hovedstaden.

Les mer

UNIONs Markedssyn på 5 minutter

Hvordan har transaksjonsmarkedet vært hittil i år, hvordan vil kontorledigheten utvikle seg og hva vil skje med finansieringsvilkårene? Hør UNIONs markedssyn per andre kvartal 2016 ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

Co-working – noe for tradisjonelle eiendomsselskap?

Drift av co-working krever know-how og skiller seg fra vanlig kontorutleie: Man må skape et sted og nettverk som kundene ønsker å være en del av. Videre kommer ca. 70 prosent av inntektene fra utleie av kontorplasser, resten kommer fra arrangementer, kafédrift o.l. Det innebærer at høyt belegg og mersalg er svært viktig for lønnsomheten, hvilket minner mer om hotelldrift enn kontordrift.

Les mer

En aktivaklasse for pensjonskasser

Det er økende interesse blant norske og internasjonale pensjonsselskaper for norsk næringseiendom. Lange kontrakter med sikre leietakere gir inflasjonssikret kontantstrøm, som er godt egnet til å innfri fremtidige pensjonsforpliktelser. Eiendom gir også et diversifiseringsaspekt til porteføljen ved at eiendom har lav korrelasjon med obligasjoner og aksjer. Hvordan vil dagens og fremtidig rammeverk påvirke pensjonskassers investering i fast eiendom?

Les mer

Elkjøp flytter hovedkontoret til Nydalen i 2017

Det nye hovedkontoret til Elkjøp blir på 7 000 m² og er preget av spennende arkitektur med inspirerende og fleksible løsninger. Det 13 000 m² store bygget ligger på Spikerverkstomten i Nydalsveien 18, der hvor smelteovnene til det gamle Christiania Spigerverk i sin tid lå. UNION Norsk Næringsmegling samarbeider med Avantor om utleie av nybyggene på Spikerverket. Det står 6000 m² ledig i dette spennende nybygget.

Les mer

Ledige lokaler

UNION tilbyr utleie av kontor, næringslokaler og lager tilpasset ulike bedriftsstørrelser, i Oslo og omegn.

Se våre ledige lokaler

Er coworking starten på en revolusjon i leiemarkedet?

Nye coworking-arbeidsplasser etableres i eksponentielt tempo internasjonalt. Kan vi forvente at veksten også skyter fart i Oslo fremover? Coworking er et kontorhotell som tilbyr fleksible kontorplasser til enkeltpersoner og småbedrifter, der det legges til rette for nettverksbygging og kunnskapsutveksling.

Les mer

Omsider del av det gode selskap

I motsetning til i vårt naboland i øst, har utenlandsk kapital glimret med sitt fravær i det norske eiendomsmarkedet i mange år. Paradoksalt nok er det først de siste to årene, perioden der oljeprisen har falt mer enn 70 prosent, at Norge har kommet inn i varmen hos de internasjonale investorene. Vil trenden fortsette?

Les mer

Hva koster en kontorplass?

Husleiekostnaden utgjør vanligvis rundt 10 % av de totale kostnadene til en typisk kontorbedrift i Oslo. Ved å øke husleien med 15 % kan man gå fra gjennomsnittlig til topp lokale innenfor samme område. For mange leietakere vil dette være en liten pris å betale for kortere reisetid, økt trivsel, signaleffekt og konkurransefortrinn. Se UNIONs tabell over hva en kontorplass koster i hovedstadens ulike næringsområder.

Les mer

Forskjellene i leiemarkedet øker

Norsk økonomi er inne i en fase med svakere vekst. Lav oljepris bidrar til å trekke ned veksten, og arbeidsledigheten har begynt å stige. Hvorfor øker prisforskjellene i kontorleiemarkedet mellom hovedstadens ulike områder, og hvilke faktorer påvirker utviklingen fremover?

Les mer

Kontormarked i balanse?

Siden 2002 har boligprisene i Oslo steget med 133 %, mens kontorbygg har steget med 50 %. Kontorleiemarkedet klarer tilsynelatende å ta imot Oslos nye innbyggere på en langt bedre måte enn boligmarkedet. Hva skyldes det at verdistigningen for kontorbygg har vært langt mer moderat sammenliknet med bolig? Les UNIONs gjestekommentar i siste utgave av Kapital (24.09.2015).

Les mer Les gjestekommentar i Kapital 24.09.2015

Psykologiske drivere bak kontorvalg

Ved leie av kontor så er ofte de viktigste holdepunktene for valg av lokaler pris og funksjonalitet. Likevel finnes det også noen psykologiske faktorer bak vurderingene. Slik som historie og tradisjon, samt kontorlokaler som symbol på kvalitet.  

Les mer

Kan Bjørvika utfordre CBD?

Store norske og internasjonale leietakere. Norges beste kollektivdekning, men samtidig lav parkeringsdekning. En miks av næring, bolig og kultur legger grunnlag for å skape en levende bydel. Er Oslos nye kontortyngdepunkt, Bjørvika, i ferd med å utfordrer CBD som Norges mest attraktive kontorområde?

Les mer

Hvordan regne på bokostnaden?

Leietakere er blitt mer opptatt av verdien av redusert tidskostnad, energiforbruk, tydelig identitet og trivsel, ved valg av ny lokasjon.

Les mer