Hva koster en kontorplass?

Husleiekostnaden utgjør vanligvis rundt 10 % av de totale kostnadene til en typisk kontorbedrift i Oslo. Vår studie viser at ved å øke husleien med 15 % kan man gå fra et gjennomsnittlig lokale til topp standard og beste beliggenhet innenfor samme område. Bedriftens totale kostnader øker med 1,5 %. For mange leietakere vil dette være en liten pris å betale for kortere reisetid, økt trivsel, signaleffekt og konkurransefortrinn. Se UNIONs tabell over hva en kontorplass koster i hovedstadens ulike næringsområder.

Les mer

UNION Eiendomsinvest Norge

Avkastningen i 3. kvartal var 7,5 %, mens akkumulert avkastning er 71,6 %. Verdiskapningen i selskapet skyldes i hovedsak gode eiendomskjøp, som er gjenspeilet i salgene av eiendommer, og aktiv forvaltning. Selskapet har 10 deleide eiendommer i porteføljen, som gir årlige leieinntekter på NOK 47,9 mill. Netto-yielden er ca. 6,5 % ved utgangen av 3. kvartal.

Les mer

SEF kvartalsrapport Q3

Storebrand Eiendomsfond består per 30.09.15 av 10 eiendommer med total verdi MNOK 1643. Netto yield på porteføljen er 7 %, og ledigheten er 8,9 %. Aksjekurs (VEK) er satt til NOK 2,82 per aksje. Salg av eiendommer følges løpende opp med styret i henhold til selskapets vedtatte nedsalgsstrategi.

Les mer

Markedsoppdatering på 6 minutter

Utenlandsk kapital flommer inn i norsk eiendom og bidrar til å presse prisene opp. Samtidig opplever kontorleiemarkedet sin tøffeste periode siden finanskrisen. Norske investorer har nettosolgt norsk eiendom for 30 mrd. så langt i år, og bankene signaliserer en viss skepsis. Er det grunn til bekymring? Hør Analysesjef Jo W. Gullhaugen oppsummere UNIONs markedsrapport Høst 2015.

Se video

Nyhet! Digital markedsrapport M2

UNION er stolte over å lansere bransjens eneste digitale markedsrapport. Her finner du samme informasjon som i den trykte rapporten, men enkel navigering og et klikkbart Oslo-kart gjør at du raskt finner informasjonen du søker. Vi håper du vil bruke denne som et oppslagsverk. UNIONs digitale markedsrapport kan på leses på pc, nettbrett eller mobil. Adressen er lett å huske: www.union.no/m2

Les mer

Forskjellene i leiemarkedet øker

Norsk økonomi er inne i en fase med svakere vekst. Lav oljepris bidrar til å trekke ned veksten, og arbeidsledigheten har begynt å stige. Hvorfor øker prisforskjellene i kontorleiemarkedet mellom hovedstadens ulike områder, og hvilke faktorer påvirker utviklingen fremover?

Les mer

En herskapelig tungvekter

Bygdøy Allé 4 ble totalrenovert i 2015 og huser i dag hovedkontoret til Møller Gruppen. Likevel er det plass og ønske om å få inn andre bedrifter. Kombinasjonen staselig bygg, påkostede løsninger i samspill med originale kvaliteter som marmortrapp og blyglass, gode fasiliteter og flotte fellesarealer gir et solid inntrykk. Fram-gården er et moderne bygg i et ærverdig skall. Nå er 350 m² ledig.

Les mer

UNIONs Bankundersøkelse på 4 min

Hvordan har bankmarginene endret seg siden forrige kvartal, og hva betyr dette for løpende avkastning? Hvordan vurderer bankene markedet? Hva kjennetegner utlendingene og hva blir effekten av BN Banks avvikling av utlån til bedriftsmarkedet? UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Hør deres svar og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

Kontormarked i balanse?

Siden 2002 har boligprisene i Oslo steget med 133 %, mens kontorbygg har steget med 50 %. Kontorleiemarkedet klarer tilsynelatende å ta imot Oslos nye innbyggere på en langt bedre måte enn boligmarkedet. Hva skyldes det at verdistigningen for kontorbygg har vært langt mer moderat sammenliknet med bolig? Les UNIONs gjestekommentar i siste utgave av Kapital (24.09.2015).

Les mer Les gjestekommentar i Kapital 24.09.2015

Intrinsic trekker bud på SPI

Intrinsic trekker bud på Storbrand Privat Investor ASA (DN.no 22.09.15). 15.09.15 fremmet Intrinsic bud til aksjonærene i SPI å kjøpe deres aksjer for kr 2,76 per aksje. Aksjonærene i SPI ble 17.09.15 gjort oppmerksomme på flere faktorer i forbindelse med vurderingen av tilbudet.

Les artikkel i DN om Intrinsic som trekker budet her Les aksjonærbrev vdr. budet her Flere dokumenter finnes her

Eiendomsskatten og markedsverdi

Det er de dyreste eiendommene som vil få det største relative verditapet som følge av innføring av eiendomsskatt. Normal eiendom vil typisk kunne få en verdireduksjon i størrelsesorden 1 til 3 prosent. Over tid vil deler av regningen kunne havne hos leietaker gjennom økt markedsleie. Vi forventer ikke at skatten vil påvirke transaksjons- eller leiemarkedet i særlig grad i det korte bildet.

Les mer

UNION styrker teamet

UNION Eiendomskapital har ansatt Kjetil Tørring som Group Controller for å møte det økende behovet for økonomisk og finansiell rapportering til investorene. UNION Gruppen opplever sterk vekst, og har gjort flere nyansettelser siste året.

Les mer

Psykologiske drivere bak kontorvalg

Ved leie av kontor så er ofte de viktigste holdepunktene for valg av lokaler pris og funksjonalitet. Likevel finnes det også noen psykologiske faktorer bak vurderingene. Slik som historie og tradisjon, samt kontorlokaler som symbol på kvalitet.  

Les mer

Morgendagens arbeidsplass

7 minutter fra Oslo S, rett ved Helsfyr T-banestasjon. Strømsveien 96 total- rehabiliteres og det tilrettelegges for økt produktivitet, samspill og kreativitet. Entra har som mål at bygget skal oppnå BREEAM-NOR Excellent. Statens Legemiddelverk har signert 15-års leiekontrakt på 6500 m². Ennå er 5700 m² ledig.

Les mer

Kan Bjørvika utfordre CBD?

Store norske og internasjonale leietakere. Norges beste kollektivdekning, men samtidig lav parkeringsdekning. En miks av næring, bolig og kultur legger grunnlag for å skape en levende bydel. Er Oslos nye kontortyngdepunkt, Bjørvika, i ferd med å utfordrer CBD som Norges mest attraktive kontorområde?

Les mer

Ledige lokaler

UNION tilbyr utleie av kontor, næringslokaler og lager tilpasset ulike bedriftsstørrelser, i Oslo og omegn.

Se våre ledige lokaler

Høy aktivitet og avkastning i 2015

Hva blir effekten av lav oljepris på ledighet og leieprisutvikling fremover? Hvordan vil rekordlave renter og moderate bankmarginer påvirke eiendom? Hvilken avkastning kan man vente seg?

Les UNION Markedsrapport Vår 2015

Beste Skandinaviske Eiendomsfond

UNION Eiendomsinvest Norge vant IPD European Property Award, kategori Balanced fund - Scandinavia. Prisen gis til høyeste avkastning siste tre år målt mot konkurre-rende eiendomsfond.

Les mer om prisen Les om IPD European Property Award

Kapitalforvaltningsrapport 2014

UNION forvalter NOK 9 milliarder i henholdsvis Storebrand Eiendomsfond, UNION Eiendomsinvest Norge og syndikater. I UNIONs Kapitalforvaltningsrapport finner du nærmere informasjon om hver enkelt eiendom, og avkastningen vi har skapt.

Les UNIONs Kapitalforvaltningsrapport 2014

Abonnér på markedsrapport M2

Hvordan regne på bokostnaden?

Leietakere er blitt mer opptatt av verdien av redusert tidskostnad, energiforbruk, tydelig identitet og trivsel, ved valg av ny lokasjon.

Les mer