UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen tilbyr tjenester innen næringsmegling, rådgivning, markedsanalyser og verdivurdering, corporate finance og kapitalforvaltning. Dette gjør oss til en av landets mest komplette leverandører av tjenester innen megling og investeringsprodukter i næringseiendom. UNION Gruppen og tilhørende datterselskaper består av totalt 50 ansatte.

Storebrand Eiendomsfond Nyheter

Styret i Storebrand Privat Investor ASA har truffet følgende vedtak: ”Styret vedtok i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen 11. april 2014 å utdele utbytte til aksjonærene med NOK 3,15 pr aksje, som skattemessig er å anse som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital.” Utbyttet utbetales til de som er aksjonærer per 19.03.2015. Styret prioriterer å utbetale utbytte ved nedsalg, men må samtidig sikre tilstrekkelig likviditet i selskapet til å drifte og utvikle gjenværende eiendomsmasse. I tillegg stiller bankene krav om at selskapet må holde tilbake midler for å betjene lån og andre forpliktelser. Det betyr at utbyttet er lavere enn nedsalget skulle tilsi.

Generalforsamling presentasjon Informasjonsmøte i Storebrand Eiendomsfond AS – presentasjon Flere dokumenter finnes her

Markedsrapport vår 2015: Stor aktivitet og god avkastning også i 2015

I markedsrapporten oppsummerer vi utviklingen det siste året og beskriver vårt markedssyn for årene som kommer. Hva blir effekten av lav oljepris og svak økonomisk vekst på ledighet og leieprisutvikling fremover? Hvordan vil rekordlave renter og moderate bankmarginer påvirke ulike typer eiendom? Hvilken avkastning kan man vente seg?

Les UNION Markedsrapport her

Eiendomsseminar 4. mars 2015

UNION og MSCI (tidligere IPD) arrangerte sitt årlige seminar om investeringer og eiendom i Konserthuset 4. mars. Blant temaene for seminaret var en gjennomgang av resultatene for IPD-indeksen i 2014. I tillegg fikk deltakerne høre om internasjonale eiendomstrender, UNION Gruppens markedssyn og hvordan investorer bør tenke rundt allokering.

Klikk her for presentasjoner fra seminaret

Kapitalforvaltningsrapport 2014

UNION forvalter NOK 9 milliarder i eiendomsverdier med leieinntekt på NOK 659,3 millioner. Porteføljen består av totalt 69 eiendommer i henholdsvis Storebrand Eiendomsfond, UNION Eiendomsinvest Norge og syndikater. I UNIONs nye Kapitalforvaltningsrapport finner du nærmere informasjon om hver enkelt eiendom, og avkastningen vi har skapt.

Les UNIONs Kapitalforvaltningsrapport 2014

Beste Skandinaviske Eiendomsfond

UNION Eiendomsinvest Norge vinner IPD European Property Award, kategori Balanced fund - Scandinavia. Prisen gis til høyeste avkastning siste tre år målt mot konkurre-rende eiendomsfond.

Les mer om prisen Les om IPD European Property Award

UNION Eiendomsinvest Norge

VEK per 31.12.2014 er 7,59 kr per aksje.

Les Q4 2014 rapport

Ledige lokaler

UNION tilbyr utleie av kontor, næringslokaler og lager tilpasset ulike bedriftsstørrelser, i Oslo og omegn.

Se våre ledige lokaler

Hvordan regne på bokostnaden?

Leietakere er blitt mer opptatt av verdien av redusert tidskostnad, energiforbruk, tydelig identitet og trivsel, ved valg av ny lokasjon.

Les mer

UM² - Utleiemagasinet

UNIONs Utleiemagasin lanseres i nytt, lekkert design og skifter samtidig navn til UM². U'en står både for UNION og for Utleie.

Bla i UM² nr. 2 2015 her

UNION fylte 30 år i 2014

Siden etableringen av et av Norges første næringseiendomsmeglerselskap i 1984, har UNION skapt verdier av eiendom.

Les selskapets historie

Abonnér på markedsrapporten