Etter at signeringsvolumet i kontorleiemarkedet falt 30 prosent fra 2013 til 2014, har aktiviteten gradvis tatt seg opp. Signeringsvolumet steg med 10 prosent i 2015, og 12-måndersveksten var 15 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Vi tror at den positive trenden i leiemarkedet skal fortsette de kommende kvartalene.

Les mer

UNIONs Markedssyn på 5 minutter

Hvordan har transaksjonsmarkedet vært hittil i år, hvordan vil kontorledigheten utvikle seg og hva vil skje med finansieringsvilkårene? Hør UNIONs markedssyn per andre kvartal 2016 ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

UNION Eiendomsinvest Norge

Avkastningen i 1. kvartal var -2,8 %, mens akkumulert avkastning siden oppstart er 81,6 %. Verdiskapningen i selskapet skyldes i hovedsak gode eiendomskjøp, som gjenspeiles i eiendomssalgene, prosjekter og aktiv forvaltning. Selskapet har 6 deleide næringsbygg, og en verdi på ca. MNOK 518,7. Netto-yielden er 7,4 % ved utgangen av 1. kvartal.

Les kvartalsrapport Q1 2016

Co-working – noe for tradisjonelle eiendomsselskap?

Drift av co-working krever know-how og skiller seg fra vanlig kontorutleie: Man må skape et sted og nettverk som kundene ønsker å være en del av. Videre kommer ca. 70 prosent av inntektene fra utleie av kontorplasser, resten kommer fra arrangementer, kafédrift o.l. Det innebærer at høyt belegg og mersalg er svært viktig for lønnsomheten, hvilket minner mer om hotelldrift enn kontordrift.

Les mer

UNIONs Bankundersøkelse på 5 minutter

Bankmarginen har fortsatt å øke, men det finnes lyspunkter i markedet. Reduserte innlånskostnader for bankene er blant disse.

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Hør deres svar og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

Elkjøp flytter hovedkontoret til Nydalen i 2017

Det nye hovedkontoret til Elkjøp blir på 7 000 m² og er preget av spennende arkitektur med inspirerende og fleksible løsninger. Det 13 000 m² store bygget ligger på Spikerverkstomten i Nydalsveien 18, der hvor smelteovnene til det gamle Christiania Spigerverk i sin tid lå. UNION Norsk Næringsmegling samarbeider med Avantor om utleie av nybyggene på Spikerverket. Det står 6000 m² ledig i dette spennende nybygget.

Les mer

Storebrand Eiendomsfond Generalforsamling

Det ble avholdt generalforsamling i Storebrand Privat Investor ASA 12. mai 2016.

Les protokoll fra generalforsamlingen Les SPI Årsberetning og Revisors Beretning Les presentasjon fra generalforsamlingen

Storebrand Eiendomsfond Kvartalsrapport Q1 2016

Storebrand Eiendomsfond har etter salget av 7 eiendommer, 3 eiendommer igjen til en samlet verdi av MNOK 743,5 (justert for Fondets 51% eierandel i Kabelgata 40). Gjennomsnittlig yield på de 3 gjenværende eiendommene er 7,1 %.

Avkastningen i 1. kvartal 2016 var 1,3 % og selskapets VEK per utløpet av 1. kvartal 2016 utgjorde 2,29 per aksje.

Les kvartalsrapport Q1 2016

Er coworking starten på en revolusjon i leiemarkedet?

Nye coworking-arbeidsplasser etableres i eksponentielt tempo internasjonalt. Kan vi forvente at veksten også skyter fart i Oslo fremover? Coworking er et kontorhotell som tilbyr fleksible kontorplasser til enkeltpersoner og småbedrifter, der det legges til rette for nettverksbygging og kunnskapsutveksling.

Les mer

Markedsoppdatering på 5 minutter

Ser det lysere ut for leiemarkedet? Hva betyr endringene i bankenes utlånspraksis for transaksjonsmarkedet? Vil utlendingenes interesse for Norge vedvare? Hør hovedtrekk fra UNIONs markedsrapport M2 Vår på noen få minutter, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video Les digital markedsrapport

Omsider del av det gode selskap

I motsetning til i vårt naboland i øst, har utenlandsk kapital glimret med sitt fravær i det norske eiendomsmarkedet i mange år. Paradoksalt nok er det først de siste to årene, perioden der oljeprisen har falt mer enn 70 prosent, at Norge har kommet inn i varmen hos de internasjonale investorene. Vil trenden fortsette?

Les mer

Bankundersøkelsen på 5 minutter

Trenden med økende bankmarginer fortsetter, men samlet finansieringskostnad holder seg likevel på et attraktivt nivå. Bankene har strammet inn på utlånspraksisen og krever en høyere andel egenkapital enn tidligere. Hva sier bankene om egen utlånsappetitt fremover? UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Hør deres svar og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

CBRE kjøper på Rådhusplassen

CBRE Global Investors kjøper det historiske bygget Hieronymus Heyerdahlsgate 1 på vegne av ett av sine pan-europeiske fond. Det moderniserte bygget består av 14.000 m² kontor og handel, og flere av leietakerne har vært i eiendommen siden bygget stod ferdig i 1936. UNION håndterte salget på vegne av Bendixen-familien.

Les mer

Gikk du glipp av VÅRSEMINAR 2016?

Dersom du ikke fikk deltatt på Vårseminaret 2. mars, kan du likevel se videoopptak av foredragene og debatten, eller laste ned presentasjonene til foredragsholderne, ved å klikke på linken nedenfor.

Lansering av IPD Norsk Eiendomsindeks 2015: Hvilke segmenter, byer og områder presterte best i fjor? Hvilke konklusjoner kan vi trekke for utviklingen i 2016? Byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) møter Carl Erik Krefting i en debatt om byutvikling i Oslo og spesielt for Filipstad. Erling Dokk Holm er ordstyrer.

Se videopptak av foredragene

Smarte kontorer i Vollsveien 6

Trådløse sensorer som reagerer på kroppsvarme er installert på alle arbeidsplasser, inklusiv møterom, stillerom og sosiale soner. Disse overfører data om ”kalde stoler” slik at bedriften optimaliserer bruken av sine arbeidsområder til de ansattes arbeidsmønster. Vollsveien 6 huser en foregangsbedrift innen "Internet og Things", som ved hjelp av teknologi og enkle grep øker effektiviteten og reduserer kostnader.

Les mer

UNIONs markedssyn på 5 minutter

Hvor endte transaksjonsvolumet i 2015, og hva er prognosene for 2016? Vil interessen fra internasjonale aktører avta og hvordan vil endringene i bankenes praksis påvirke transaksjonsmarkedet? Hva er bakgrunnen for at UNION forventer flat utvikling i leieprisene i år, men stigende priser i 2017 og 2018?

Se intervju med analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

En aktivaklasse for pensjonskasser

Det er økende interesse blant norske og internasjonale pensjonsselskaper for norsk næringseiendom. Lange kontrakter med sikre leietakere gir inflasjonssikret kontantstrøm, som er godt egnet til å innfri fremtidige pensjonsforpliktelser. Eiendom gir også et diversifiseringsaspekt til porteføljen ved at eiendom har lav korrelasjon med obligasjoner og aksjer. Hvordan vil dagens og fremtidig rammeverk påvirke pensjonskassers investering i fast eiendom?

Les mer

Britisk selskap kjøper i Stavanger

90 North Real Estate Partners kjøper Centricas hovedkontor i Stavanger for NOK 288 mill. Bygget er på 10 358 m² med energiklasse A, det stod ferdig i 2015 og er fullt utleid. Eiendommen ligger ved sjøkanten i Veritasveien 29, få minutters gange fra bysentrum. Det Norske Veritas er selger, og UNION Norsk Næringsmegling har håndtert salget.

Les mer

Hva koster en kontorplass?

Husleiekostnaden utgjør vanligvis rundt 10 % av de totale kostnadene til en typisk kontorbedrift i Oslo. Ved å øke husleien med 15 % kan man gå fra gjennomsnittlig til topp lokale innenfor samme område. For mange leietakere vil dette være en liten pris å betale for kortere reisetid, økt trivsel, signaleffekt og konkurransefortrinn. Se UNIONs tabell over hva en kontorplass koster i hovedstadens ulike næringsområder.

Les mer

UNION styrker teamet

UNION Norsk Næringsmegling har ansatt Ole Magnus Bjerke som megler på transaksjonsteamet, for å møte den økende etterspørselen etter tjenester knyttet til salg og kjøp av næringseiendom. UNION Gruppen opplever sterk vekst, og har gjort flere nyansettelser siste året.

Les mer

Markedsoppdatering på 6 minutter

Utenlandsk kapital flommer inn i norsk eiendom og bidrar til å presse prisene opp. Samtidig opplever kontorleiemarkedet sin tøffeste periode siden finanskrisen. Norske investorer har nettosolgt norsk eiendom for 30 mrd. så langt i år, og bankene signaliserer en viss skepsis. Er det grunn til bekymring? Hør Analysesjef Jo W. Gullhaugen oppsummere UNIONs markedsrapport Høst 2015.

Se video

Digital markedsrapport M2

UNION er stolte over å lansere bransjens eneste digitale markedsrapport. Her finner du samme informasjon som i den trykte rapporten, men enkel navigering og et klikkbart Oslo-kart gjør at du raskt finner informasjonen du søker. Vi håper du vil bruke denne som et oppslagsverk. UNIONs digitale markedsrapport kan på leses på pc, nettbrett eller mobil. Adressen er lett å huske: www.union.no/m2

Les mer

Forskjellene i leiemarkedet øker

Norsk økonomi er inne i en fase med svakere vekst. Lav oljepris bidrar til å trekke ned veksten, og arbeidsledigheten har begynt å stige. Hvorfor øker prisforskjellene i kontorleiemarkedet mellom hovedstadens ulike områder, og hvilke faktorer påvirker utviklingen fremover?

Les mer

En herskapelig tungvekter

Bygdøy Allé 4 ble totalrenovert i 2015 og huser i dag hovedkontoret til Møller Gruppen. Likevel er det plass og ønske om å få inn andre bedrifter. Kombinasjonen staselig bygg, påkostede løsninger i samspill med originale kvaliteter som marmortrapp og blyglass, gode fasiliteter og flotte fellesarealer gir et solid inntrykk. Fram-gården er et moderne bygg i et ærverdig skall. Nå er 350 m² ledig.

Les mer

Kontormarked i balanse?

Siden 2002 har boligprisene i Oslo steget med 133 %, mens kontorbygg har steget med 50 %. Kontorleiemarkedet klarer tilsynelatende å ta imot Oslos nye innbyggere på en langt bedre måte enn boligmarkedet. Hva skyldes det at verdistigningen for kontorbygg har vært langt mer moderat sammenliknet med bolig? Les UNIONs gjestekommentar i siste utgave av Kapital (24.09.2015).

Les mer Les gjestekommentar i Kapital 24.09.2015

Intrinsic trekker bud på SPI

Intrinsic trekker bud på Storbrand Privat Investor ASA (DN.no 22.09.15).

15.09.15 fremmet Intrinsic bud til aksjonærene i SPI å kjøpe deres aksjer for kr 2,76 per aksje. Aksjonærene i SPI ble 17.09.15 gjort oppmerksomme på flere faktorer i forbindelse med vurderingen av tilbudet.

Les artikkel i DN om Intrinsic som trekker budet her Les aksjonærbrev vdr. budet her Flere dokumenter finnes her

Eiendomsskatten og markedsverdi

Det er de dyreste eiendommene som vil få det største relative verditapet som følge av innføring av eiendomsskatt. Normal eiendom vil typisk kunne få en verdireduksjon i størrelsesorden 1 til 3 prosent. Over tid vil deler av regningen kunne havne hos leietaker gjennom økt markedsleie. Vi forventer ikke at skatten vil påvirke transaksjons- eller leiemarkedet i særlig grad i det korte bildet.

Les mer

Psykologiske drivere bak kontorvalg

Ved leie av kontor så er ofte de viktigste holdepunktene for valg av lokaler pris og funksjonalitet. Likevel finnes det også noen psykologiske faktorer bak vurderingene. Slik som historie og tradisjon, samt kontorlokaler som symbol på kvalitet.  

Les mer

Morgendagens arbeidsplass

7 minutter fra Oslo S, rett ved Helsfyr T-banestasjon. Strømsveien 96 total- rehabiliteres og det tilrettelegges for økt produktivitet, samspill og kreativitet. Entra har som mål at bygget skal oppnå BREEAM-NOR Excellent. Statens Legemiddelverk har signert 15-års leiekontrakt på 6500 m². Ennå er 5700 m² ledig.

Les mer

Kan Bjørvika utfordre CBD?

Store norske og internasjonale leietakere. Norges beste kollektivdekning, men samtidig lav parkeringsdekning. En miks av næring, bolig og kultur legger grunnlag for å skape en levende bydel. Er Oslos nye kontortyngdepunkt, Bjørvika, i ferd med å utfordrer CBD som Norges mest attraktive kontorområde?

Les mer

Ledige lokaler

UNION tilbyr utleie av kontor, næringslokaler og lager tilpasset ulike bedriftsstørrelser, i Oslo og omegn.

Se våre ledige lokaler

Høy aktivitet og avkastning i 2015

Hva blir effekten av lav oljepris på ledighet og leieprisutvikling fremover? Hvordan vil rekordlave renter og moderate bankmarginer påvirke eiendom? Hvilken avkastning kan man vente seg?

Les UNION Markedsrapport Vår 2015

Beste Skandinaviske Eiendomsfond

UNION Eiendomsinvest Norge vant IPD European Property Award, kategori Balanced fund - Scandinavia. Prisen gis til høyeste avkastning siste tre år målt mot konkurre-rende eiendomsfond.

Les mer om prisen Les om IPD European Property Award

Kapitalforvaltningsrapport 2014

UNION forvalter NOK 9 milliarder i henholdsvis Storebrand Eiendomsfond, UNION Eiendomsinvest Norge og syndikater. I UNIONs Kapitalforvaltningsrapport finner du nærmere informasjon om hver enkelt eiendom, og avkastningen vi har skapt.

Les UNIONs Kapitalforvaltningsrapport 2014

Abonnér på markedsrapport M2

Hvordan regne på bokostnaden?

Leietakere er blitt mer opptatt av verdien av redusert tidskostnad, energiforbruk, tydelig identitet og trivsel, ved valg av ny lokasjon.

Les mer